אביב אליהו הי"ד

נרצח במסיבה ברעים, שבה עבד כאחראי על האבטחה

-