אביה גנוט הי"ד

נרצחה באכזריות לאחר שהשתתפה בפסטיבל הסמוך לקיבוץ רעים

-