אבי חסדאי הי"ד

נרצח בידי מרצחים נתעבים בפיגוע הטרור בחוף זיקים, כאשר יצא לדוג.

-