אבנר גורן הי"ד

איש ברוך כישרונות, איש רוח, ברוך כשרונות וידע בתחומים שונים, דמות משמעותית ומשפיעה

-