אברהם (אבי) חטואל הי"ד

נרצח בפתח ביתו באופקים בעת שהגן על אשתו, ילדיו וגיסו.

-