אברהם אילן הי"ד

נרצח על ידי מחבלי החמאס שהגיעו למסיבה בסמוך לקיבוץ רעים.

-