אברהם חיים רחמים הי"ד

התגורר בירושלים
נהרג בפעולת איבה

12/08/1973 - 09/03/2002