אברהם שלמה זלמן צורף

נמנה עם מחדשי היישוב האשכנזי בירושלים, חלל ונפגע האיבה הראשון.

08/11/1785 - 16/09/1851