האדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל

היה מייסד חסידות תולדות אהרן, חתנו של רבי אהרן ראטה. על שמו קרויה חסידות תולדות אברהם יצחק.

04/01/1914 - 08/12/1996