הרב אהוד פוגל

תושב איתמר, נרצח עם אשתו ושלושה מילדיו ע"י מחבלים שחדרו לביתם בליל שבת.

14/10/2022 - 12/03/2011