אוהד כהן הי"ד

נרצח במתקפה האכזרית על קיבוץ בארי

-