אולגה נעמי רומשקין הי"ד

נרצחה במסיבה בקיבוץ רעים

- 07/10/2023