אופיר ליבשטיין הי"ד

ראש המועצה האזורית שער הנגב 2018-2023. אופיר נהרג כשיצא להגן על היישוב בעת התקפת המחבלים. "אופיר תמיד היה הראשון להגן ולשמור על תושבי המועצה. במותו – כמו בחייו – היה אופיר מופת לאיש ציבור ערכי הנאבק למען תושביו גם תוך סיכון חייו.

-