אורון בירה הי''ד

אורון היה איש משפחה ואבא למופת.

-