אורטל בובטס-בן איון הי"ד

היתה עם אחותה שיראל במסיבה. (שנפצעה וניצלה) נפצעה בבטן ונשארה לסייע לחבריה. נרצחה יחד עם בן זוגה, דניאל אוחנה . ניסו לברוח מהמסיבה נמצאו חבוקים יחד נקברו זה לצד זה

-