אורי טשרניחובסקי הי"ד

נרצח במסיבה ברעים על ידי מחבלי חמאס.
דוגמא ומופת לדרך ארץ כלפי כל אדם

היה בן 29 במותו.

יהי זכרו ברוך

- 07/10/2023