אורלי שורצמן הי''ד

אורלי נמצא יחד עם בעלה דוד בביתם בכפר עזה הרוגים על ידי בני עוולה.
יהי זכרם ברוך.

-