סגן אושרי (אושר) וקנין הי"ד

"כשמך כן היית ניצוץ גדול של אושר של כל מי שהכיר אותך.

-