איילת גודארד הי"ד

היית מלכה בכל מקום בו עשית ופעלת, חיוך טוב ומיטיב, כריזמה שפרצה ממך בכמויות והכל בשקט, בנועם.

-