דב אינדיג הי"ד

חיל שריון

07/06/1951 - 09/10/1973