איתי הדר הי"ד

נרצח ביחד עם חברתו במסיבת הטבע פסיידק שהתקיימה בסמוך לניר עוז

-