איתן קופשיטר הי"ד

איתן בן ה-5 היה אמור לחגוג יום אחרי שנרצח את יום הולדתו.
יצא עם משפחתו לקמפינג באשקלון , בדרך תפסה אותם חוליית מחבלים ורצחה אותם.

-