אלה חמוי

ילדה של נתינה .ואהבה. לב זהב. חברה אמיתית
מקרינה אור בכל מקום שאליו מגיעה.

-