פנחס אלטשולר הי"ד

חיל השריון

15/01/1963 - 08/11/1984