הרב אליהו גוטמכר המכונה "הגריידיצער"

היה רב, מקובל והוגה דעות, ממבשרי הציונות, ומראשוני הקוראים להתיישבות חקלאית בארץ ישראל במאה ה-19.

15/08/1796 - 05/10/1874