אליהו מלכה ז"ל

נפל במלחמת יום הכיפורים.

- 06/10/1973