אליה אילוז הי"ד

נרצח במסיבה ברעים בגיל 27, יהא זכרו ברוך

-