אלינה פלחטי הי"ד

השתתפה במסיבה ברעים ,נרצחה שם ע"י אנשי החמאס ורק ב30/10 הותרה גופתה השרופה.

-