אלי רפאל (רפאי) הי"ד

אחיה של שרון רפאי ז"ל שנרצחה בטבח ברעים. אלי ז"ל הלך לחפש ולחלץ את אחותו מאותה תופת נוראית – נרצח על-ידי המחבלים בני העוולה.

-