אלכסנדר סמוילוב הי"ד

נרצח עם בת זוגתו , בזמן שהיה מאבטח במסיבה בנובה

-