אל"מ יהונתן שטיינברג הי"ד

נפל בקרבות באזור כרם שלום. התגורר בשומריה השאיר אשה וששה ילדים

-