אלעזר סמואלוב הי"ד

נרצח במסיבה ליד רעים ע"י מחבלים ארורים. בן 21 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-