אמין עקל אלקרעאן

נהרג מפגיעה ישירה של רקטה בצריף מגורים

-