אניטה ליסמן הי''ד

נרצחה במסיבה ברעים על ידי מחבלים בני עוולה.
יהי זכרה ברוך.

-