אסתר שטרן בת מרים

אמא
אסתר שטרן בת מרים,
אשת חיל מי ימצא
סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה25/12/1950 -