אריאל ביליה הי''ד

אריאל נרצח על ידי מחבלי הני עוולה בדרום.
יהי זכרו ברוך.

-