אריה אוזן הי"ד

אריה אוזן הי"ד ממושב גילת, שיצא לדוג עם בנו בחוף זיקים, בחוף שבו בוצע הטבח

-