אריה (זלמן) זלמנוביץ הי״ד

אריה זלמנוביץ מקיבוץ ניר עוז היה ממקימי הקיבוץ ובמילותיו של בנו ״ראה את הקיבוץ כמשימת חייו״. הוא נחטף בשבעה באוקטובר לרצועת עזה, שם נרצח. הוא היה החטוף המבוגר ביותר בשבי החמאס.
בן 85 בהירצחו, יהי זכרו ברוך.

-