אשר מנחם פלאי

נרצח בפיגוע בירושלים בהיותו בן 8 בלבד.

- 11/02/2023