בן בנימין כהן הי"ד

נרצח בגיל 27 על ידי מחבלי החמאס במסיבת הטבע בסמוך לקיבוץ רעים.

-