בן בנימין שמעוני הי"ד

בנימין שמעוני הי"ד הוא גיבור אמיתי שזכה להציל כמה נפשות מישראל, כשחזר בפעם השלישית לזירת הטבח הוא נתקל במחבלים ונרצח

14/05/1992 - 07/10/2023