בנימין בלאי הי"ד

נהג בחטיבה הדרומית, נפל בקרב בכיסופים. בן 20 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-