ברק איילון הי״ד

ברק איילון מכפר יובל שהיה חבר בכיתת הכוננות של היישוב, נהרג מפגיעה ישירה של טיל נ״ט בביתו. יחד איתו נהרגה גם אימו מירה איילון.
בן 45 במותו, יהי זכרו ברוך.

-