גאולה בכר הי"ד

נרצחה בהתקפה על קיבוץ בארי. יהי זכרה ברוך.

-