גאיה חליפה הי"ד

נרצחה במסיבה בקיבוץ רעים. בת 24 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-