גבי גבריאל גמליאל (גבי אזולאי)

נרצח במסיבה ליד רעים ע"י מחבלים בני עוולה. יהי זכרו ברוך.

-