גדיף מולוגטה הי"ד

לוחם ביחידת מתפ"א, נרצח ע"י מחבלים בני עוולה בחזית הלחימה מול האוייב. יהי זכרו ברוך.

-