גדעון פאוקר הי"ד

נרצח בקיבוץ ע"י מחבלים ארורים ומת בידיה של אורנה אישתו. בן 80 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-