ראש הממשלה הרביעית גולדה מאיר

הייתה ראש ממשלת ישראל הרביעית, כיהנה כשרת העבודה, כשרת החוץ.
כראש הממשלה, הנהיגה את ישראל בתקופת מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים. גולדה מאיר היא האישה היחידה שכיהנה כראש ממשלה בישראל. האישה השלישית בעולם כולו שנבחרה לראשות ממשלה

03/05/1898 - 08/12/1978