ג'ון אסלנוב הי"ד

נירצח לאחר שייצא לדיג עם גיסו הי"ד וחבריו בחוף זיקים ע"י מחבלים ארורים.

-